Opening Hours


Kære kunder!

Grundet Covid-19 kan man ikke afhente på værkstedet den kommende tid eller komme på besøg, håber dette snart ændre sig.

Adressen er: 
DYREBORG
Esromgade 15, 1. sal rum 1105 
2200 København N.


Find studiet:
Gå gennem porten ind i gården og rundt til højre, hvor du finder opgang 1. Ring 1105 på dørtelefonen og vent på, at døren låses op. Gå ind og lige ud gennem den næste dør. Gå til højre op ad trappen til første sal. Gå dernæst til venstre ned ad gangen. Studiet er den sidste dør på venstre hånd, inden man når trappen.

Hvis porten er lukket, så ring 1105 på dørtelefonen til højre for porten og vent på, at porten åbner.

IN ENGLISH:

You are welcome to come by the studio. Feel free to drop by spontaneously or write to arrange a specific time if you want to be sure I'm in the studio.

The address is:
DYREBORG
Esromgade 15, 1. sal rum 1105 
2200 København N.

Find the studio:
Go through the gate into the courtyard and around to the right where you will find entrance 1. Press 1105 on the intercom and wait for the door to be unlocked. Go in and then continue straight and through the next door. Turn right and go up the stairs to the first floor. Then turn left and go down the hall. The studio is the last door on the left before reaching the stairs. 

If the gate is closed press 1105 on the intercom located to the right of the gate and wait for the gate to be opened.