Skip to product information
1 of 1

dyreborgstudio

Weekend Kursus d. 24. - 25. august 2024

Weekend Kursus d. 24. - 25. august 2024

Regular price 2.500,00 DKK
Regular price Sale price 2.500,00 DKK
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.

(English below)

To dages tufte workshop

Lørdag d. 24 - Søndag d. 25 August

kl. 11.00 - 16.00

Der er kun 8 pladser

TILMELDING ER BINDENDE

 

En weekend I fordybelse!
-også selvom du aldrig har haft en danellanål i hånden!


Kunne du godt tænke dig at have ekstra god tid til dit tuftede værk, selv prøve at spændende din ramme op og se latex tørre? Så er dette hold noget for dig om du er nybegynder eller øvet og trænger til lidt inspiration og genveje til teknikken.

Lørdag: Vil hovedsageligt handle om at spænde jeres rammer op, få udviklet på jeres motiver og bliver sat grundigt ind i nålen. Med tid til at øve sig og blive gode venner med det lille håndholdte værktøj inden i starter på jeres helt eget værk.

Søndag: Vil i få tuftet jeres værk færdigt, givet det latex og til sidst finpudser vi, så i alle kan komme hjem og hænge jeres færdige værk op på væggen.

Der vil blive serveret kaffe, te og lidt snacks, samt frokost begge dage, så jeg er sikre på i får en tvunget pause eller to og få tanket op med energi.
Uanset hvad skal jeg nok guide dig igennem.

Jeg garanterer dig at:

 • Du lære at spænde en ramme op selv.
 • Får god tid til at udvikle og planlægge dit design.
 • Får god indsigt i de forskellige typer garn.
 • Du lære at bruge nålen.
 • Du lære de forskellige måder du kan finpudse dit værk på når det er tørt efter latex.
 • Du får dit eget tæppe-værk med hjem, klart til at hænge op på væggen.

 

Rammer og nål

 • Vi bruger kun mine rammer.
 • Du kan låne nål af mig, eller medbring gerne din egen nål, da det kan være en fordel, når du forsætter derhjemme.
 • Har du ikke en nål, så lad være med at drøne ud og købe en nål inden i ved om dette er noget i vil fortsætte med (bare et godt råd i ikke behøver at lytte til).

Hvad får du ud af weekenden:

Jeg underviser på en afslappet, humoristisk og energisk måde, hvor du ikke kommer til at sidde fast i processen.
Hjælp til garnvalg, design, tufting, detaljer og afslutning.

 • Værk efter eget design ud fra din personlige stil og æstetik. 
 • Effektiv undervisning i 5 timer pr. dag, men med god tid til fordybelse og lange overvejelser.
 • Professionel vejledning, så du kan fortsætte med at tufte derhjemme.
 • Rig mulighed for at hente inspiration fra mine værker, men du skal selv kreere dit eget.
 • Kaffe, te, snacks og frokost, så vi kan holde motivationen. 

 

Hvor: 

Jeg underviser i mine hyggelige lokaler på Nørrebro, det er tæt på offentligtransport og gode parkeringsmuligheder. 

 

Esromgade 15, 1. 1105

2200 København N

 

Pris: 

Det koster 2500 kr. pr. deltager eksklusiv materialer.

 

Materialer 250 kr., det kan tilkøbes her på siden eller kan betales på selve dagen.

 

Tilmelding er bindende og refunderes ikke.

 

 

English

Two-day tufting course

Saturday, August 24th - Sunday, August 25th

11:00 - 16:00

Limited to only 8 spots

REGISTRATION IS BINDING

 

A weekend of immersion! - Even if you've never held a tufting needle before! Would you like extra time to focus on your tufting work, try your hand at stretching your canvas on to the frame, and watch the latex dry? Then this course is for you, whether you're a beginner or experienced and in need of some inspiration and shortcuts in the technique.

 

Saturday: Will mainly focus on getting your canvas nice and tight on to the frames, developing your designs, and becoming proficient with the needle. There will be time to practice and become acquainted with the little handheld tool before starting on your own masterpiece.

 

Sunday: You will complete your tufting work, apply latex, and finally, we'll do some finishing touches so everyone can go home and hang their finished pieces on the wall. Coffee, tea, and light snacks will be provided, as well as lunch both days, ensuring you have a few forced breaks to recharge with energy.

 

No matter what, I'll guide you through. I guarantee that:

• You will learn to stretch the canvas on to the frame yourself.

• You will have plenty of time to develop and plan your design.

• You will gain insight into different types of yarn.

• You will learn to use the needle.

• You will learn the different ways to refine your work when it's dry after latex.

• You will take home your own tufted piece, ready to hang on the wall.

 

Frames and needle

• We only use my frames.

• You can borrow a needle from me, or feel free to bring your own needle, as it may be beneficial when you continue at home.

• If you don't have a needle, don't rush out to buy one until you know if this is something you want to continue (just a friendly tip, you don't have to listen).


What you get out of the weekend:
 

I teach in a relaxed, humorous, and energetic way, ensuring you don't get stuck in the process. Assistance with yarn selection, design, tufting, details, and finishing.

• Work according to your own design based on your personal style and aesthetics.

• Effective teaching for 5 hours per day, but with plenty of time for deep thought and contemplation.

• Professional guidance so you can continue tufting at home.

• Ample opportunity to draw inspiration from my works, but you must create your own.

• Coffee, tea, snacks, and lunch to keep our motivation up.

 

Where:

I teach in my cozy space in Nørrebro, close to public transport and good parking options.

Esromgade 15, 1. 1105 2200 Copenhagen N.

Price: 

The cost is 2500 DKK per participant excluding materials.

Materials are 250 DKK, and if you manage to start a new frame, it may be a bit more. Materials can be purchased here on the webshop or paid for on the day of the course.

Registration is binding and non-refundable.

View full details